แจกสูตรเด็ด เคล็ดลับ เมนูอาหารง่ายๆ ของหวาน ขนมไทย รสชาติอร่อย ทำเอง

3 คุณประโยชน์ของกระเทียม ทานแล้วดี ต่อสุขภาพ

กระเทียม (Garlic) ถือว่าเป็นพืช ที่นิยมใช้บริโภคเพื่อเสริมส้รางสุขภาพที่ดี และยังสามารถป้องกันโรคบางชนิดได้ ความเชื่อนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยประโยชน์ของกระเทียมมาจากสารไฟโตนิวเทรียนท์รวมถึงวิตามินเกลือแร่บางตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ เช่น อัลลิซิน (Allicin) ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ เมธิลอัลลิลไตรซัลไฟด์ (Methylallyl trisulfide) และออกฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด ไดอัลลิลไตรซัลไฟด์ (Diallyl trisulfide) ออกฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ เป็นต้น

ประโยชน์ของกระเทียม

1.กระเทียมกับการสร้างภูมิคุ้มกัน

ระบบภูมิคุ้มกัน คือกลไกที่ชีวิตพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องอันตรายจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเรียกรวมว่าแอนติเจน ที่ก่อให้เกิดโรค โดยกลไกประกอบด้วยอวัยวะและเนื้อเยื้อที่ทำหน้าที่ป้องกัน ดักจับ และทำลายแอนติเจนดังกล่าว โดยมีเซลล์เม็ดเลือดขาวในหลอดเลือด หลอดน้ำเหลือง ฯลฯ เป็นกลไกร่วม ระบบภูมิคุ้มกันจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่อย่างปกติของชีวิต

จากงานวิจัยพบว่า การเสริมกระเทียมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที่เป็นเซลล์ทำลายแอนติเจนโดยธรรมชาติ รวมถึงเพิ่มการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาว 2 ชนิด ได้แก่ เซลล์ที และเซลล์บี นอกจากนี้ยังช่วยลดการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจตอนบนทั้งจำนวน ระยะเวลาและความรุนแรงของการติดเชื้อ และจากการศึกษายังพบว่าการเสริมกระเทียม 2.56 กรัมต่อวันนาน 90 วัน จะช่วยเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์ภูมิต้านทานได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยลดไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่ได้ทั้งระยะเวลาและความรุนแรงของโรค และนอกจากนี้ยังพบว่ากระเทียมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ทำให้เกิดการสร้างและควบคุมสารภูมิคุ้มกันอย่างเป็นระบบ เป็นผลต่อการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากการรุกรานของแอนติเจน

2.กระเทียมกับการชะลอวัย

ความแก่หรือความเสื่อมของร่างการคล้ายโรคชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พฤติกรรมการใช้ชีวิต สิ่งแวดล้อมและการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม อาจช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายได้ โดยหนึ่งในนั้นคือพืชสมุนไพรที่มีไฟโตนิวเทรียนท์จำนวนมากอย่างกระเทียม ที่สามารถออกฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และลดภาวะอักเสบภายในเซลล์ที่เป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุของความเสื่อมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารไฟโตนิวเทรียนท์ที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบซึ่งมีไม่น้อยกว่า 20 ตัวในกระเทียมช่วยชะลอภาวะการณ์อักเสบภายในเซลล์ได้เป็นอย่างดี

3.กระเทียมกับการเสริมสุขภาพหัวใจ

โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเกิดจากปัจจัยที่หลากหลาย เช่น ภาวะไขมันที่ผิดปกติในเลือด คอเลสเตอรอลสูง ไตรกลีเซอไรด์สูง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยงานวิจัย พบว่าจากผู้ทดลองที่เสริมกระเทียมผงมีค่าความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ระดับคอลเลสเตอรอลและแอลดีแอลยังลดลงกว่า 10 % ซึ่งค่าที่ลดลงมีผลต่อการลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

กินกระเทียมอย่างไรให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

กระเทียมเป็นพืชสมุนไพรที่ปลอดภัย แต่หากมีการบริโภคมากเกินไปอาจทำให้ลมหายใจมีกลิ่น และเกิดการไหม้ในปากหรือกระเพาะอาหาร บางรายอาจสำลักกรดได้ โดยการบริโภคกระเทียมเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่ คือกระเทียมสดหรือดิบ 4 กรัมต่อวัน (1-2หัว) และหากบริโภคในรูปแบบกระเทียมผง แนะนำให้บริโภค 300 มิลลิกรัม 2-3 ครั้งต่อวัน

กระเทียมมยังเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายมาทุกยุคทุกสมัย ราคาไม่แพง ทั้งยังอุดมสมบูรณ์ด้วยคุณประโยชน์มากมายเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นเหมือนพื้นฐานของการใช้ชีวิต ทุกคนจึงควรที่จะดูแลรักษาตนเอง โดยเลือกตัวช่วยง่ายๆ อย่างกระเทียมมาช่วยให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น